PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’efectivitat de l’aprovació provisional de la modificació puntual dels usos de les zones 18c i 18c-especial del Pla Parcial d’Ordenació Can Magí – Ctra. Roquetes. (Expedient núm. 81002/14).

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: URBANISME, MOBILITAT I HABITATGEEscolta-ho