PLENS

Detall punt del ple

Ratificació Decret d'acompliment tràmit consulta prèvia a l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità, tramitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Expedient núm. 20690/2019 - 83004/19)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho