PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 317/2017 - Exp. 14831/2021 - Jaime Franquesa, S.A. - Resolucions 18.07.2017 i 20.12.2016 - Declaració de caducitat de l'autorització d'explotació de recursos de la Secció A) anomenada Berta amb el número 9 del Registre de drets miners de Barcelona, en els termes

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho