PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 115/2016 - Exp. 37136/2020 - Josel, S.L. - Resolució 25.04.2016 - Aprovació definitiva MpPGM a l'àmbit del Vial de Cornisa, vessant Nord de Collserola en els termes municipals de Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho