PLENS

Detall punt del ple

Verificació de text refós del Pla especial urbanístic per la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible al Polígon II del Sector II de Sant Mamet (Expedient núm. 82001/18 - 8905/2018))

Resultat: Aprovat

Ciutadans s'ha abstingut.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho