PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del decret de tinença d'alcaldia núm. 1.962/2019 relatiu al nomenament d'una funcionària interina per procediment de màxima urgència. (Exp. 12292/2019).

Resultat: Dació de compte

Àmbit: POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÈS SOCIAL I HABITATGE

Presentat per: Equip de governEscolta-ho