PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del Tresorer de l’ajuntament i del Director financer de Promusa pel tercer trimestre del 2012 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho