PLENS

Detall punt del ple

Dictamen d'aprovació provisional de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del PGM i planejament vigent en l'àmbit comprès entre l'avinguda Can Picanyol, el passeig Olabarria i la via del ferrocarril. (Exp. núm. 33343/2018 – 83002/18)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho