PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació acord plenari de data 21.07.08, relatiu a cessió de terreny municipal a favor de la Generalitat de Catalunya. (Exp. UA92/08/01 - X/08/006217).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de GovernEscolta-ho