PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’Arxiu Nacional de Catalunya. (Exp. núm. 83002/13).

Resultat: Aprovat

20 vots a favor i 3 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho