PLENS

Detall punt del ple

Dictamen de modificació d’horari en la Comissió Informativa de Drets Socials, Igualtat, Sanitat i Infància i de canvi de representant del grup municipal de Junts per Sant Cugat en la Comissió Informativa de Presidència i Hisenda

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Alcaldia

Presentat per: Equip de governEscolta-ho