PLENS

Detall punt del ple

Precs, preguntes i interpel·lacions

Resultat: Finalitzat

Àmbit: Control dels Òrgans de Govern

Presentat per: Equip de govern



Escolta-ho