PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de la Intervenció general relatiu al seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació. (Exp. 40216/2020)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho