PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional sobre la Renda Mínima d’Inserció. (DI)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho