PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de resolució del conseller de Política Territorial i Sostenibilitat relatiu a l’estimació al requeriment previ a la interposició de recurs envers la delimitació de la trama urbana consolidada (Expedient UP00/10/04).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho