PLENS

Detall punt del ple

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Can Busquets i altres del municipi. (Exp. núm. 83005/11).

Resultat: Aprovat

15 vots a favor, 8 abstencions i 2 vots en contra

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho