PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del tresorer de l'ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL pel segon trimestre de 2017 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA I HISENDA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho