PLENS

Detall punt del ple

Ratificació de la modificació i rectificació del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del Plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte de serveis del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (Exp. 20099/2020-23/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DRETS SOCIALS, IGUALTAT, CIUTADANIA, SALUT I INFÀNCIA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho