PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels estats d'execució a 30 de juny dels pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de govern



Escolta-ho