carta

Mònica Lablanca, amb l'últim reconeixement que va rebre en nom de Cugat Mèdia, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat / Foto: Mané Espinosa

Nous horitzons!


Mònica Lablanca | Publicat: el 3/novembre | Cartes de la directora